14. Jun 2024.

Bela Crkva

podeli

Bela Crkva

Bela Crkva leži u lepoj i prostranoj kotlini reke Nere, na krajnjem jugoistoku Vojvodine. Oivičena je ograncima Karpatskih planina, a otvorena prema zapadu ka Panonskoj niziji. Udaljena je od Beograda nešto manje od 100 kilometara. U neposrednoj blizini grada nalaze se vodeni tokovi Dunava, Nere, Karaša, Kanala Dunav-Tisa-Dunav, kao i više kristalno čistih jezera pa Belu Crkvu nazivaju još i: „Vojvođanska Venecija“

Grad je dobio ime po jednoj staroj crkvici na koju su naišli prvi naseljenici. Na samo 15 kilometara od grada nalazi se Deliblatska peščara jedinstveni peščani teren u Evropi, poznato izletište i lovište za krupnu divljač.

Opština Bela Crkva prostire se na 35,345 hektara i, osim grada, čine je sledeća naselja: Kaluđerovo, Kruščica, Kusić, Vračev Gaj, Crvena Crkva, Banatska Palanka, Stara Palanka, Kajtasovo, Grebenac, Dupljaja, Jasenovo, Banatska Subotica, Dobričevo i Česko Selo . Ima oko 21,499 hektara oranica, 6,158 hektara pod livadama i pašnjacima, pod šumom oko 2,704 hektara, a pod vinogradima i voćem oko 160 hektara. Prostire se na sledećim geomorfoloskim celinama: Banatska peščara, lesna zaravan, abraziona terasa, lesna terasa, dno belocrkvanske kotline, kaluđerovacka kotlina i aluvijalna ravan Nere, Karaša i Dunava. Na teritoriji opstin
e matični supstrat čine les, pesak i aluvijalni nanosi. Preovlađuju kulturne biljke:žitarice, industrijsko bilje, povrće, voće i vinogradi.

Nema unešenih tekstova za Gradovi - Bela Crkva

Emisije

Pogledaj sve